Ιδιωτικό έργο

Περιγραφή

Ισόγειο κατάστημα με πατάρι, Παραλία Ασπροπύργου (2007)

Κατάσταση Εργου: Υπό κατασκευή

Χάρτης