Νέο Κτίριο Γραφείων και Καταστήματος

Περιγραφή

Το έργο αφορά τη Μελέτη και Επίβλεψη της οικοδομικής αδείας που αφορά την κατασκευή νέου τετραώροφου κτιρίου με γραφεία στους ορόφους και Κατάστημα στο Ισόγειο 

Χάρτης