Πενταόροφη πολυκατοικία

Περιγραφή

Πενταόροφη πολυκατοικία,Κερατσίνι,οδός Μυκηνών

Κατάσταση Εργου: ολοκληρωμένη

Χάρτης