Ολοκληρωμένες Κατασκευές

Πενταόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή :Κορυδαλλός
 • Έτος Κατασκευής : 2002
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή :Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 2001
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Πενταόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή:Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 2003
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Πένταόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή :Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 2000
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή:Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 1999
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Πένταόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή : Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 1998
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη