Ολοκληρωμένες Κατασκευές

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή : Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 1996
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή : Κερατσίνι
 • Έτος Κατασκευής : 1997
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή : Νίκαια
 • Έτος Κατασκευής : 1991
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή :Κορυδαλλός
 • Έτος Κατασκευής : 1993
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη

Εξαόροφη πολυκατοικία

 • Περιοχή : Κορυδαλλός
 • Έτος Κατασκευής : 1989
 • Κατάσταση : Ολοκληρωμένη